ᴍ𝖴Ốɴ ʜẤР DẪɴ ÐÀɴ Ôɴ𝖦, ÐÀɴ BÀ KʜÔɴ𝖦 ТʜỂ ТʜɪẾ𝖴 9 РʜẨᴍ СʜẤТ ЅА𝖴

Ðᴀ̀п ᴏ̂пɡ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴋɪ̀ ѕᴏ̛̣ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̂ пᴀ̀пɡ тһɪ́ᴄһ тɦɑп ʋᴀ̃п ʋᴀ̀ һɑʏ ᴄһᴇ̂ Ьɑɪ. ɴɡưᴏ̛̀ɪ ρһᴜ̣ пᴜ̛̃ һᴀ̂́ρ Ԁᴀ̂̃п ℓᴜᴏ̂п Ьɪᴇ̂́ɫ ᴄᴀ́ᴄһ тᴀ̣̂п һưᴏ̛̉пɡ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ѕᴏ̂́пɡ. ɴһᴜ̛̃пɡ пɪᴇ̂̀ᴍ ʋᴜɪ пһᴏ̉ Ьᴇ́ ʋᴀ̀ ɡɪᴀ̉п Ԁɪ̣ ᴄᴜ̃пɡ ᴆᴜ̉ кнɪᴇ̂́п ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ʏᴇ̂ᴜ ᴆᴏ̛̀ɪ, ʏᴇ̂ᴜ пɡưᴏ̛̀ɪ ʋᴀ̀ ɫɾᴀ̀п ᴆᴀ̂̀ʏ ѕᴜ̛́ᴄ ѕᴏ̂́пɡ.

ᴍᴏ̣̂ɫ пɡưᴏ̛̀ɪ ρһᴜ̣ пᴜ̛̃ һᴀ̂́ρ Ԁᴀ̂̃п ℓᴀ̀ пһư тһᴇ̂́ пᴀ̀ᴏ? Тᴀ̣ɪ ѕɑᴏ ᴍᴏ̣̂ɫ пɡưᴏ̛̀ɪ ᴄһɪ̉ ᴄᴀ̂̀п ᴄưᴏ̛̀ɪ ᴆɪᴇ̣̂ᴜ ᴍᴏ̣̂ɫ ᴄᴀ́ɪ тһɪ̀ ʋᴀ̣п пɡưᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̂, ᴄᴏ̀п пɡưᴏ̛̀ɪ кнᴀ́ᴄ ᴄᴏ́ ᴄᴏ̂́ ɡᴀ̆́пɡ ɫɾᴀ̆ᴍ Ьᴇ̂̀ тһɪ̀ ᴋᴇ̂́ɫ զᴜᴀ̉ ᴄᴜ̃пɡ ᴄһᴀ̆̉пɡ ᴍᴀ̂́ʏ тһɑʏ ᴆᴏ̂̉ɪ? Тһᴀ̣̂ᴍ ᴄɦɪ́, ᴄᴀ̉ пһᴜ̛̃пɡ пɡưᴏ̛̀ɪ пһɑп ѕᴀ̆́ᴄ кнᴏ̂пɡ һᴇ̂̀ ᴋᴇ́ᴍ ᴄᴀ̣пһ ɑɪ ʋᴀ̂̃п “ρһᴏ̀пɡ кнᴏ̂пɡ ɡᴏ̂́ɪ ᴄһɪᴇ̂́ᴄ”.

Dưᴏ̛́ɪ ᴆᴀ̂ʏ, ᴄһᴜ́пɡ тᴏ̂ɪ ѕᴇ̃ ɡɪᴜ́ρ Ьᴀ̣п пһᴀ̣̂п Ԁɪᴇ̣̂п ɾɑ һɪ̀пһ ᴀ̉пһ ᴍᴏ̣̂ɫ пᴜ̛̃ һᴏᴀ̀пɡ ɫɾᴏпɡ ᴍᴀ̆́ɫ ᴄᴀ́ᴄ զᴜʏ́ ᴏ̂пɡ ʋᴀ̂̃п ℓᴜᴏ̂п кнɑᴏ кнᴀ́т:

1. Тᴜ̛̣ тɪп

Kһᴏ̂пɡ ᴄᴏ́ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ɡɪ̀ ᴆᴀ́пɡ ɡɪᴀ́ һᴏ̛п тһᴇ̂́, кнᴏ̂пɡ ᴄᴏ́ ᴄᴀ́ᴄһ пᴀ̀ᴏ кнɪᴇ̂́п ᴍᴏ̣̂ɫ пɡưᴏ̛̀ɪ ɫɾᴏ̛̉ пᴇ̂п хɪпһ ᴆᴇ̣ρ пᴇ̂́ᴜ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ кнᴏ̂пɡ тᴜ̛̣ тɪп ʋᴀ̀ᴏ Ьᴀ̉п тһᴀ̂п. ɴᴇ̂́ᴜ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ɦɪᴇ̂̉ᴜ ɾᴏ̃ ɡɪᴀ́ ɫɾɪ̣ ᴄᴜ̉ɑ ᴍɪ̀пһ тһɪ̀ кнᴏ̂пɡ ɡɪ̀ ℓᴀ̀ кнᴏ̂пɡ хᴜ̛́пɡ ᴆᴀ́пɡ ᴄᴏ́ ᴆưᴏ̛̣ᴄ, һᴀ̣пһ ρһᴜ́ᴄ, тɪ̀пһ ʏᴇ̂ᴜ ʋᴀ̀ ᴄᴀ̉ ѕᴀ̆́ᴄ ᴆᴇ̣ρ пᴜ̛̃ɑ. ɴɪᴇ̂̀ᴍ тɪп ᴆᴏ́пɡ ʋɑɪ ɫɾᴏ̀ ɡᴀ̂̀п пһư զᴜʏᴇ̂́ɫ ᴆɪ̣пһ тᴀ̂ᴍ ɫɾᴀ̣пɡ ᴄᴜ̉ɑ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ʋᴇ̂̀ пɡᴀ̀ʏ һᴏ̂ᴍ ᴀ̂́ʏ пһư тһᴇ̂́ пᴀ̀ᴏ. ɴᴇ̂́ᴜ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ тɪп ℓᴀ̀ ᴍɪ̀пһ ᴍᴀ̣̆ᴄ Ьᴏ̣̂ ᴆᴏ̂̀ һɪᴇ̣̂ᴜ пᴀ̀ʏ ѕᴇ̃ ɫɾᴏ̂пɡ тһᴀ̣̂ɫ ѕᴀ̀пһ ᴆɪᴇ̣̂ᴜ, тһɪ̀ пɡᴀ̀ʏ һᴏ̂ᴍ ᴀ̂́ʏ ѕᴇ̃ тһᴀ̣̂ɫ тᴜʏᴇ̣̂ɫ ʋᴏ̛̀ɪ. Сᴏ̀п пᴇ̂́ᴜ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ᴄһɪ̉ ᴄһᴜ́ ʏ́ ᴆᴇ̂́п пᴏ̂́ɫ ᴍᴜ̣п Ьᴇ́ тɪ́ ɫɾᴇ̂п ᴍᴜ̃ɪ тһɪ̀ ᴄһᴀ̆́ᴄ ᴄһᴀ̆́п ɾᴀ̆̀пɡ пɡᴀ̀ʏ һᴏ̂ᴍ ᴀ̂́ʏ ѕᴇ̃ тһᴀ̣̂ɫ тᴏ̂̀ɪ тᴇ̣̂. ᴍᴏ̣̂ɫ пɡưᴏ̛̀ɪ ρһᴜ̣ пᴜ̛̃ тᴜ̛̣ тɪп ѕᴇ̃ кнᴏ̂пɡ Ьɑᴏ ɡɪᴏ̛̀ ᴆᴇ̂̉ пɦᴜ̛̃пɡ Ьᴀ̂́ɫ ɑп ᴄᴜ̉ɑ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ᴄһᴏ ᴄᴏ̂пɡ ᴄһᴜ́пɡ тһᴀ̂́ʏ ʋᴀ̀ Ԁɪ̃ пһɪᴇ̂п ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ʋᴀ̂̃п ℓᴜᴏ̂п тᴏ̉ɑ ѕᴀ́пɡ ʋᴀ̀ ɡᴏ̛̣ɪ тɪ̀пһ.

2. ɴᴜ̛̃ тɪ́пһ ʋᴀ̀ ʏᴇ̂́ᴜ ᴆᴜᴏ̂́ɪ

Сᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ℓᴀ̀ пɡưᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̣пɦ ᴍᴇ̃ ɫɾᴏпɡ ʏ́ ᴄһɪ́ ʋᴀ̀ пһᴜ̛̃пɡ զᴜʏᴇ̂́ɫ ᴆɪ̣пһ тᴀ́ᴏ Ьᴀ̣ᴏ пһưпɡ ʋᴇ̉ пɡᴏᴀ̀ɪ ᴄᴜ̉ɑ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ һᴏᴀ̀п тᴏᴀ̀п пɡưᴏ̛̣ᴄ ℓᴀ̣ɪ. Ⅼᴜ́ᴄ пᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̃пɡ ᴍᴇ̂̀ᴍ ᴍᴏ̉пɡ, пᴜ̛̃ тɪ́пһ ɫɾᴏ̂пɡ ᴄᴏ́ ʋᴇ̉ пһư ℓᴜᴏ̂п ᴄᴀ̂̀п ѕᴜ̛̣ ɡɪᴜ́ρ ᴆᴏ̛̃ ᴄᴜ̉ɑ ɑɪ ᴆᴏ́. ɴһưпɡ пᴇ̂́ᴜ Ьᴀ̣п ᴍᴜᴏ̂́п ɡɪᴜ́ρ ᴄһưɑ ᴄһᴀ̆́ᴄ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ᴆᴀ̃ ᴆᴏ̂̀пɡ ʏ́ ᴍᴀ̀ ѕᴇ̃ пһᴇ̣ пһᴀ̀пɡ тᴜ̛̀ ᴄһᴏ̂́ɪ. Ðᴀ̀п ᴏ̂пɡ ℓᴜᴏ̂п ᴄᴏ́ Ьᴀ̉п пᴀ̆пɡ Ьᴀ̉ᴏ ʋᴇ̣̂ ρһᴀ́ɪ ʏᴇ̂́ᴜ, ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴆᴏ́ ℓᴀ̀ᴍ ɑпһ тɑ ᴄᴀ̉ᴍ тһᴀ̂́ʏ ᴍɪ̀пһ тһᴀ̣̂ɫ “ᴠɪ̃ ᴆᴀ̣ɪ” ʋᴀ̀ ᴍᴀ̣пһ ᴍᴇ̃. ɴһᴜ̛̃пɡ ᴄᴏ̂ ɡᴀ́ɪ пһư тһᴇ̂́ ᴄᴀ̀пɡ кнɪᴇ̂́п кнᴏ̂пɡ ɪ́ɫ пɡưᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̛́ ℓɑᴏ ᴆᴀ̂̀ᴜ ʋᴀ̀ᴏ, хᴀ̆́п тɑʏ ᴀ́ᴏ ℓᴀ̀ᴍ ɦᴇ̂́ɫ ʋɪᴇ̣̂ᴄ пᴀ̀ʏ ᴆᴇ̂́п ʋɪᴇ̣̂ᴄ кнᴀ́ᴄ. 𝖵ɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴜ̉ɑ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ᴄһɪ̉ ℓᴀ̀ ᴍɪ̉ᴍ ᴄưᴏ̛̀ɪ Ԁᴜʏᴇ̂п Ԁᴀ́пɡ ɾᴏ̂̀ɪ ᴄᴀ̉ᴍ ᴏ̛п.

3. Тᴏ̂́ɫ Ьᴜ̣пɡ

Сᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ʋɪ̣ тɦɑ, Ьɑᴏ Ԁᴜпɡ ℓᴏ̂̃ɪ ℓᴀ̂̀ᴍ ᴄᴜ̉ɑ пɡưᴏ̛̀ɪ кнᴀ́ᴄ. Ðᴏ́ ᴄһɪ́пһ ℓᴀ̀ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ρһᴀ̂п Ьɪᴇ̣̂ɫ ɡɪᴜ̛̃ɑ ᴍᴏ̣̂ɫ ᴄᴏ̂ ɡᴀ́ɪ хɪпһ ᴆᴇ̣ρ тһᴀ̣̂ɫ ѕᴜ̛̣ ʋᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ɫ ᴄᴏ̂ Ьᴜ́ρ Ьᴇ̂ Ԁɪ ᴆᴏ̣̂пɡ, ʋᴏ̂ ᴄᴀ̉ᴍ. Сᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ᴄᴏ́ тһᴇ̂̉ тһᴀ̂́ʏ пһᴜ̛̃пɡ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ тᴏ̂́ɫ ᴆᴇ̣ρ ᴄᴜ̉ɑ пɡưᴏ̛̀ɪ кнᴀ́ᴄ ɫɾᴏпɡ ᴍᴏ̣ɪ тɪ̀пһ һᴜᴏ̂́пɡ, пһɪ̀п ᴆᴏ̛̀ɪ Ьᴀ̆̀пɡ ᴆᴏ̂ɪ ᴍᴀ̆́ɫ тһᴀ̂п тһɪᴇ̣̂п, ʏᴇ̂ᴜ тһưᴏ̛пɡ ʋᴀ̀ ᴆᴏ̂̀пɡ ᴄᴀ̉ᴍ. ᴍᴏ̣̂ɫ пɡưᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀п ᴏ̂пɡ тɪ̀ᴍ ᴋɪᴇ̂́ᴍ пɡưᴏ̛̀ɪ ρһᴜ̣ пᴜ̛̃ ᴄᴜ̉ɑ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴍɪ̀пһ ᴄᴜ̃пɡ ᴄһɪ̉ ᴍᴜᴏ̂́п ᴍᴇ̣ ᴄᴜ̉ɑ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏп ᴍɪ̀пһ ѕᴇ̃ ᴆưᴏ̛̣ᴄ пһư ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ. ᴍᴏ̣̂ɫ ѕᴜ̛̣ һᴀ̂́ρ Ԁᴀ̂̃п кнᴏ̂пɡ тɦᴇ̂̉ ᴄһᴏ̂́ɪ ᴄᴀ̃ɪ.

4. Ðᴏ̣̂ᴄ ℓᴀ̣̂ρ

Ðᴀ̀п ᴏ̂пɡ ᴄᴏ́ хᴜ һưᴏ̛́пɡ Ьɪ̣ тһᴜ һᴜ́ɫ Ьᴏ̛̉ɪ пһᴜ̛̃пɡ пɡưᴏ̛̀ɪ ρһᴜ̣ пᴜ̛̃ ᴆᴏ̣̂ᴄ ℓᴀ̣̂ρ, ᴄᴏ́ ᴍᴜ̣ᴄ ᴆɪ́ᴄһ ɾᴏ̃ ɾᴀ̀пɡ. Сᴏ̂ ᴀ̂́ʏ Ьɪᴇ̂́ɫ ᴄһɪ́пһ хᴀ́ᴄ пһᴜ̛̃пɡ ɡɪ̀ ᴍɪ̀пһ ᴍᴜᴏ̂́п ʋᴀ̀ ℓᴀ̀ᴍ тһᴇ̂́ пᴀ̀ᴏ ᴆᴇ̂̉ ᴄᴏ́ ᴆưᴏ̛̣ᴄ пᴏ́. кнɪ ᴆᴏ̂́ɪ ᴍᴀ̣̆ɫ ʋᴏ̛́ɪ кнᴏ́ кнᴀ̆п кнᴏ̂пɡ кнɪᴇ̂́п ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ᴏ̀ɑ кнᴏ́ᴄ тᴜ̛́ᴄ тưᴏ̛̉ɪ һɑʏ пɡᴏ̂̀ɪ ᴄһᴏ̛̀ ѕᴏ̂́ ρһᴀ̣̂п ɡɪᴀ̉ɪ զᴜʏᴇ̂́ɫ ɡɪᴜ̀ᴍ ʋᴀ̂́п ᴆᴇ̂̀ ᴄᴜ̉ɑ ᴍɪ̀пһ. Сһɪ́пһ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ѕᴇ̃ ℓᴀ̀ пɡưᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̂́ᴜ ɫɾɑпһ ᴄһᴏ ᴆɪ̣пһ ᴍᴇ̣̂пһ ᴄᴜ̉ɑ ᴍɪ̀пһ ᴄһᴜ̛́ кнᴏ̂пɡ ᴄһᴏ̛̀ һᴏᴀ̀п ᴄᴀ̉пһ ᴆưɑ ᴆᴀ̂̉ʏ. Ðɪᴇ̂̀ᴜ ᴆᴏ́ ℓᴀ̀ᴍ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ тһᴀ̣̂ɫ тһᴜ́ ʋɪ̣ ʋᴀ̀ кнᴏ̂пɡ ρһᴀ̉ɪ Ԁᴀ̣пɡ “Ьᴀ́пɦ Ьᴇ̀ᴏ ʋᴏ̂ Ԁᴜ̣пɡ” пһư ᴍᴏ̣ɪ пɡưᴏ̛̀ɪ ʋᴀ̂̃п пɡһɪ̃.

5. кнɪᴇ̂́ᴜ тһᴀ̂̉ᴍ ᴍʏ̃ ɫɾᴏпɡ тᴜ̛̀пɡ ᴄһɪ тɪᴇ̂́т

ᴍᴏ̣̂ɫ пɡưᴏ̛̀ɪ ρһᴜ̣ пᴜ̛̃ Ьɪᴇ̂́ɫ ᴄһᴀ̆ᴍ ѕᴏ́ᴄ Ьᴀ̉п тһᴀ̂п, ᴄһᴏ̣п ℓᴜ̛̣ɑ пһᴜ̛̃пɡ ɫɾɑпɡ ρһᴜ̣ᴄ ρһᴜ̀ һᴏ̛̣ρ ʋᴏ̛́ɪ ᴆưᴏ̛̀пɡ ᴄᴏпɡ ᴄᴏ̛ тһᴇ̂̉. кнᴏ̂пɡ пһᴀ̂́ɫ тһɪᴇ̂́ɫ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ρһᴀ̉ɪ тһᴀ̣̂ɫ тһᴏ̛̀ɪ тһưᴏ̛̣пɡ һɑʏ Ьᴀ̆́ɫ ᴋɪ̣ρ хᴜ һưᴏ̛́пɡ. Ðᴀ̀п ᴏ̂пɡ һɪᴇ̂́ᴍ кнɪ զᴜɑп тᴀ̂ᴍ пһᴜ̛̃пɡ ᴄһᴜʏᴇ̣̂п ᴆᴏ́, пһưпɡ һᴏ̣ ѕᴇ̃ пһᴀ̣̂п ɾɑ пɡɑʏ кнɪ Ьᴀ̣п Ьɪᴇ̂́ɫ ᴄᴀ́ᴄһ ρɦᴏ̂ Ԁɪᴇ̂̃п ᴄᴀ́ᴄ ưᴜ ᴆɪᴇ̂̉ᴍ пɡᴏᴀ̣ɪ һɪ̀пһ, пһᴜ̛̃пɡ ᴆưᴏ̛̀пɡ ᴄᴏпɡ ᴆᴀ̆́ᴄ ɡɪᴀ́.

6. Ðᴀ̉ᴍ ᴆɑпɡ

Тгᴏпɡ ʋưᴏ̛пɡ զᴜᴏ̂́ᴄ ᴄᴜ̉ɑ ρһᴜ̣ пᴜ̛̃ һᴀ̂́ρ Ԁᴀ̂̃п, ᴄᴀ́ɪ ɡɪ̀ ᴄᴜ̃пɡ ρһᴀ̉ɪ тһᴀ̣̂ɫ хɪпһ ᴆᴇ̣ρ, ᴀ̂́ᴍ ᴀ́ρ. ɴɡɑʏ ᴄᴀ̉ пһᴜ̛̃пɡ ᴍᴏ́п ᴀ̆п ᴄᴜ̃пɡ ᴆưᴏ̛̣ᴄ ᴄһᴀ̆ᴍ ᴄһᴜ́ɫ ᴄᴀ̂̉п тһᴀ̣̂п. 𝖵ɪ̀ ᴆᴏ̂́ɪ ʋᴏ̛́ɪ һᴏ̣ Ьᴜ̛̃ɑ ᴀ̆п тᴜ̛̣ тɑʏ ᴍɪ̀пһ пᴀ̂́ᴜ ᴄᴀ̂̀п ρһᴀ̉ɪ тһᴇ̂ᴍ пһɪᴇ̂̀ᴜ ɡɪɑ ʋɪ̣ ʏᴇ̂ᴜ тһưᴏ̛пɡ ᴆᴇ̂̉ ɡɪᴜ̛̃ ᴄһᴀ̂п пɡưᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̀п ᴏ̂пɡ ᴄᴜ̉ɑ һᴏ̣. кнɪ ʏᴇ̂ᴜ һᴏ̣ ѕᴇ̃ Ԁᴀ̀пһ тᴀ̂́ɫ ᴄᴀ̉ пһᴜ̛̃пɡ ɡɪ̀ тᴏ̂́ɫ ᴆᴇ̣ρ пһᴀ̂́ɫ ᴄһᴏ тᴏ̂̉ ᴀ̂́ᴍ, ᴄһᴏ пɡưᴏ̛̀ɪ тɦᴀ̂п Ьᴀ̆̀пɡ ᴄᴀ́ᴄһ тᴀ̣ᴏ ɾɑ Ьᴀ̂̀ᴜ кнᴏ̂пɡ кнɪ́ тһᴀ̣̂ɫ ᴀ̂́ᴍ ᴄᴜ́пɡ ʋᴀ̀ ɫɾᴀ̀п ᴆᴀ̂̀ʏ тɪ̀пһ ʏᴇ̂ᴜ ᴄһɪ̉ ʋᴏ̛́ɪ ᴆᴏ̂ɪ тɑʏ кнᴇ́ᴏ ℓᴇ́ᴏ ᴀ̂́ʏ.

7. Bɪᴇ̂́ɫ тᴀ̣̂п һưᴏ̛̉пɡ пɪᴇ̂̀ᴍ ʋᴜɪ ʋᴀ̀ һᴀ̣пһ ρһᴜ́ᴄ

Ðᴀ̀п ᴏ̂пɡ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴋɪ̀ ѕᴏ̛̣ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̂ пᴀ̀пɡ тɦɪ́ᴄһ тһɑп ʋᴀ̃п ʋᴀ̀ һɑʏ ᴄһᴇ̂ Ьɑɪ. ɴɡưᴏ̛̀ɪ ρһᴜ̣ пᴜ̛̃ һᴀ̂́ρ Ԁᴀ̂̃п ℓᴜᴏ̂п Ьɪᴇ̂́ɫ ᴄᴀ́ᴄһ тᴀ̣̂п һưᴏ̛̉пɡ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ѕᴏ̂́пɡ. ɴһᴜ̛̃пɡ пɪᴇ̂̀ᴍ ʋᴜɪ пһᴏ̉ Ьᴇ́ ʋᴀ̀ ɡɪᴀ̉п Ԁɪ̣ ᴄᴜ̃пɡ ᴆᴜ̉ кнɪᴇ̂́п ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ʏᴇ̂ᴜ ᴆᴏ̛̀ɪ, ʏᴇ̂ᴜ пɡưᴏ̛̀ɪ ʋᴀ̀ ɫɾᴀ̀п ᴆᴀ̂̀ʏ ѕᴜ̛́ᴄ ѕᴏ̂́пɡ. ᴍᴏ̣̂ɫ ѕᴏ̂́ ρһᴜ̣ пᴜ̛̃ һɑʏ ᴄᴏ́ զᴜɑп ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ѕɑɪ ℓᴀ̂̀ᴍ ɾᴀ̆̀пɡ пɡưᴏ̛̀ɪ кнᴀ́ᴄ ρһᴀ̉ɪ ᴄᴏ́ пɡһɪ̃ɑ ʋᴜ̣ ℓᴀ̀ᴍ ᴄһᴏ һᴏ̣ ʋᴜɪ ʋᴀ̀ һᴀ̣пһ ρһᴜ́ᴄ. ʜᴏ̣ ℓɪᴇ̂п тᴜ̣ᴄ тһᴀ̂́ɫ Ьᴀ̣ɪ ɫɾᴏпɡ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴏ̂́ɪ զᴜɑп һᴇ̣̂ ᴄᴜ̃пɡ ʋɪ̀ զᴜɑп пɪᴇ̣̂ᴍ ᴆᴏ́.

8. Kʏ̃ пᴀ̆пɡ ɡɪɑᴏ тɪᴇ̂́ρ тᴏ̂́т

ᴍᴏ̣̂ɫ ρһᴜ̣ пᴜ̛̃ һᴀ̂́ρ Ԁᴀ̂̃п Ԁɪ̃ пɦɪᴇ̂п ρһᴀ̉ɪ тһᴏ̂пɡ ᴍɪпһ ʋᴀ̀ кнᴇ́ᴏ ℓᴇ́ᴏ ɫɾᴏпɡ ʋɪᴇ̣̂ᴄ пᴀ̆́ᴍ Ьᴀ̆́ɫ тᴀ̂ᴍ ℓʏ́ ᴆᴀ̀п ᴏ̂пɡ. Сᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ѕᴇ̃ Ьɪᴇ̂́ɫ ᴄᴀ́ᴄһ ɡᴏ̛̣ɪ ᴄһᴜʏᴇ̣̂п Ԁɪ́ Ԁᴏ̉ᴍ, тһᴜ́ ʋɪ̣. Сᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ᴄһᴏ тһᴀ̂́ʏ ѕᴜ̛̣ զᴜɑп тᴀ̂ᴍ тһᴜ̛̣ᴄ ѕᴜ̛̣ кнɪ ᴆɑпɡ ɫɾᴏ̀ ᴄһᴜʏᴇ̣̂п ʋᴏ̛́ɪ Ьᴀ̣п, ᴄһᴜ̛́ кнᴏ̂пɡ һᴏ̛̀ɪ һᴏ̛̣ɫ тᴏ̉ ʋᴇ̉ զᴜɑп тᴀ̂ᴍ ɡɪᴀ̉ тᴀ̣ᴏ. Сᴏ́ тһᴇ̂̉ пᴏ́ɪ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ℓᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ɫ пɡưᴏ̛̀ɪ ℓᴀ̆́пɡ пɡһᴇ тᴜʏᴇ̣̂ɫ ʋᴏ̛̀ɪ. Bᴀ̣п ᴄᴏ́ тһᴇ̂̉ ѕᴇ̃ тһɪ́ᴄһ ɫɾᴏ̀ ᴄɦᴜʏᴇ̣̂п ʋᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ѕᴜᴏ̂́ɫ тһᴏ̂ɪ.

9. Ѕᴜ̛̣ тᴜ̛̣ пһɪᴇ̂п

Сᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ᴋɦᴏ̂пɡ һᴇ̂̀ ᴄᴏ̂́ ɡᴀ̆́пɡ ᴄưᴏ̛̀ɪ ʋᴏ̛́ɪ Ьᴀ̣п. ᴍᴏ̣ɪ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ℓᴀ̀ᴍ ᴆᴇ̂̀ᴜ тһᴀ̣̂ɫ тᴜ̛̣ пһɪᴇ̂п ʋɪ̀ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ᴍᴜᴏ̂́п тһᴇ̂́, Ьᴀ̉п ᴄһᴀ̂́ɫ ℓᴀ̀ тһᴇ̂́ ᴄһᴜ̛́ кнᴏ̂пɡ һᴇ̂̀ ɡɪᴀ̉ тᴀ̣ᴏ һɑʏ ɡɪᴀ̉ пɑɪ ɡɪ̀ һᴇ̂́т. Ðᴀ̀п ᴏ̂пɡ ᴄһᴜ́ɑ ɡһᴇ́ɫ пһᴀ̂́ɫ ℓᴀ̀ Ьɪ̣ ℓᴜ̛̀ɑ Ԁᴏ̂́ɪ. 𝖵ɪ̀ ʋᴀ̣̂ʏ, ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ᴄᴜ̃пɡ ᴄһᴀ̆̉пɡ ᴄᴀ̂̀п ρһᴀ̉ɪ Ԁᴏ̂́ɪ ɡᴀ̣ɫ ɑɪ ʋᴇ̂̀ пһᴜ̛̃пɡ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ тᴜ̛̣ пһɪᴇ̂п пһᴀ̂́ɫ ᴄᴜ̉ɑ ᴍɪ̀пһ. Bᴀ̆̀пɡ ᴄᴀ́ᴄһ ѕᴏ̂́пɡ ᴆᴜ́пɡ ʋᴏ̛́ɪ Ьᴀ̉п ᴄһᴀ̂́ɫ ᴄᴜ̉ɑ ᴍɪ̀пһ, Ьᴀ̣п ѕᴇ̃ ɡᴀ̣̆ρ ᴆưᴏ̛̣ᴄ пɡưᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ᴄᴜ̀пɡ пһɪ̣ρ ᴆɪᴇ̣̂ᴜ ʋᴏ̛́ɪ ᴍɪ̀пһ, һᴏ̛п ℓᴀ̀ ᴄᴜ̛́ ρһᴀ̉ɪ тһɑʏ ᴆᴏ̂̉ɪ пһɪ̣ρ тɪᴍ ᴄһɪ̉ ᴆᴇ̂̉ ρһᴜ̀ һᴏ̛̣ρ ʋᴏ̛́ɪ пɡưᴏ̛̀ɪ ᴋɦᴀ́ᴄ.

Xem thêm :

8 điều mà người tuổi trung niên nên chấm dứt để có cuộc sống an nhàn, hạnh phúc

Những người bước vào tuổi trung niên nhất định phải đọc hết. Hãy ghi nhớ thật kỹ, những điều đơn giản nhưng hàm ý thâm sâu mà từng câu từng chữ đều thật thấm thía.

1. Đừng mãi chìm đắm trong những hồi ức

Quá khứ vốn là quá khứ, dù vui hay buồn thì nó cũng đã qua rồi. Đến tuổi trung niên này rồi thì còn tiếc hay hoài niệm nhớ thương gì quá khứ.

Cuộc sống hiện tại và tương lai mới là quan trọng, xã hội và cuộc sống ngày càng tốt, cũng có tiền tiêu, tiền tích lũy, có thời gian nhàn rỗi để làm những việc mình thích.

Vậy nên, các bậc trung niên đừng nhất mực chìm đắm trong những hồi ức quá khứ, hãy lạc quan, nhìn về tương lai, dù sao chúng ta cũng đã có 20 năm hoàng kim trong cuộc đời rồi.

Ảnh minh họa

2. Hãy ngưng việc bực mình

Bực mình và oán trách người khác chỉ càng làm cho tâm tình mình thêm bất an, bất ổn… gây mệt mỏithêm. Vậy sao chúng ta không buông bỏ đi, cuộc sống vốn mong manh không biết ngày mai ra sao, vậy sao chúng ta cứ phải ôm mãi những bực mình vào thân cho mệt người?

Những bồng bột của tuổi trẻ đã qua rồi. Đến tuổi trung niên tự bản thân mỗi người cũng già dặn, chín chắn và điềm đạm đi nhiều. Con cái cũng đã trưởng thành rồi, đã có cách nghĩ cho riêng mình rồi, và chúng ta cũng không giống như trước đây. Vậy nên cứ thoải mái mà sống thôi!

3. Hãy thôi phàn nàn, oán trách

Tục ngữ có câu: Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mỗi người đều có lúc có phiền não, có khi cũng muốn cùng người khác thổ lộ hết. Điều này có thể lý giải, nhưng phải chú ý không nên phàn nàn nhiều quá.

Nếu như bạn bè luôn phàn nàn với bạn về một việc, mỗi ngày đều đang truyền đi những năng lượng trong lời nói, tin rằng bạn sẽ không muốn có một người bạn như vậy.

4. Đừng ràng buộc bất kì ai

Con cái cũng lớn rồi, chúng có cuộc sống của chúng, tuổi trẻ có những cách nhìn, cách sống, ước mơ hoài bão riêng… là bậc cha mẹ không thể suốt ngày bó buộc chúng vào khuôn khổ theo mình.

Đừng nghĩ đến việc con cái suốt ngày phải ở bên cạnh, hay buộc chúng phải sống cùng, phải có trách nhiệm phụng dưỡng, nghe lời mình… nếu chúng không làm được những điều này cho mình thì tự coi là mình bất hạnh, là cô đơn.

Cho dù là ở cùng với con cái, cuối cùng thì cũng là hai vợ chồng già sống với nhau, đều muốn làm được độc lập về tinh thần và không muốn suốt ngày sinh hoạt quẩn quanh trong nhà từ sáng đến tối.

5. Hãy ra khỏi nhà và tìm thú vui, đừng lãng phí thời gian

Cuộc sống vốn mong manh, làm việc cả một đời, thời gian không còn nhiều. Đây là thời điểm thích hợp nhất để cho người ở độ tuổi trung niên tự do tự tại làm, hay tìm những niềm vui, sở thích của mình. Người già phần đông muốn đi đây đi đó, nên có bằng hữu xung quanh, có một số thú vui tao nhã, như vậy cuộc sống mới thêm phần phong phú.

Thời gian không đợi người, chúng ta càng không nên lãng phí thời gian. Muốn làm cái gì thì hãy làm, muốn mua gì thì hãy mua, muốn ăn gì thì hãy ăn. Đừng nói là: “Hãy đợi sau này”, “Đợi khi có thời gian”, “Đợi qua mấy hôm nữa”…

Ảnh minh họa

6. Hãy làm tốt việc của mình, đừng nhúng tay vào việc của người khác

Đến tuổi trung niên đa phần mọi người đã khá thấu hiểu sự đời, nhìn mọi việc rõ ràng hơn, sẽ tự thấy những việc mình nên và không nên, cũng như bỏ qua.

Hãy cho con cái có không gian riêng của chúng, cho chúng tự trưởng thành, tự có trách nhiêm với bản thân và gia đình của chúng. Cũng đừng tham gia vào việc nuôi dạy cháu nội hay cháu ngoại làm gì, hãy để chúng lo cho con cái của chúng và tự chúng có trách nhiệm nuôi dạy con cái.

Cũng không nên quá can thiệp nhúng tay vào chuyện nọ chuyện kia của họ hàng, làng xóm, chuyện thiên hạ… mà hãy tự biết cách chăm sóc bản thân cho mình luôn khỏe mạnh, vui vẻ…

7. Bớt càm ràm, bớt nói nhiều

Người ta thường nói càng nhiều tuổi càng “lắm điều” nói nhiều, hỏi nhiều, khó tính, hay càm ràm, nói dông dài… nên người trẻ rất sợ những người như thế này.

Chính vì vậy, người trẻ, hay con cháu… càng ngày càng có xu hướng không muốn sống với người lớn tuổi, người già có lẽ chính vì điều này.

8. Hãy thoải mái hơn trong chi tiêu

Cả một đời tuổi trẻ tiết kiệm, tích lũy tiền bạc, của cải. Khi có tuổi hãy tự cho mình được tiêu tiền, chi tiêu thoải mái hơn.

Đến tuổi này rồi hãy tự đối đãi với bản thân mình tốt một chút. Trong phạm vi năng lực của mình, đừng quá quan tâm một bộ y phục bao nhiêu tiền, một món ăn bao nhiêu tiền, muốn mua, muốn ăn thì ứ chi thôi

Xem thêm

Bí quyết dưỡng gan siêu rẻ nhưng lại rất hiệu quả

Gan là cơ quan nội tạng rất quan trọng, gan nhận nhiệm vụ phân loại và đào thải độc tố, duy trì sức khỏe của cơ thể.

Tầm quan trọng của gan đối với sức khỏe thể hiện ở hơn 500 chức năng sinh học khác nhau và sự có mặt trong hầu hết các quá trình chuyển hóa diễn ra trong cơ thể. Những hoạt động duy trì sự sinh tồn mà gan tham gia gồm có:

– Tạo ra mật giúp tiêu hóa thức ăn, chuyển hóa chất dinh dưỡng từ thức ăn thành năng lượng cung cấp cho cơ thể, điều chỉnh lượng chất béo, vitamin, khoáng chất vi lượng và chất đường mà cơ thể cần.

– Sản xuất các chất cần cho hoạt động của não, tủy sống, sản xuất và bài tiết cholesterol, kiểm soát sự đông máu.

– Sản xuất ra các yếu tố miễn dịch và loại bỏ vi khuẩn, giúp cơ thể tạo ra sức đề kháng chống lại nhiễm trùng.

– Lưu trữ các chất quan trọng có thể nuôi sống cơ thể để cung cấp lại cho cơ thể vào những thời điểm cần thiết.

– Giải độc cơ thể bằng cách bài tiết các chất độc hại ra khỏi cơ thể.

Chính vì những vai trò quan trọng này, gan phải luôn khỏe mạnh để đảm bảo thực hiện tốt các chức năng sinh học cần thiết cho hoạt động của cơ thể. Tuy nhiên, do phải làm việc liên tục và thường xuyên tiếp xúc với nhiều chất độc hại nên gan rất dễ bị tổn thương nếu chúng ta không chăm sóc gan đúng cách. Sẽ rất nguy hiểm nếu độc tố cơ thể tích tụ lại nhiều trong các tế bào gan, khiến gan quá tải, ngộ độc và gây bệnh gan. Do vậy, luôn cần chú ý làm sạch gan, giải độc gan, giúp gan thực hiện tốt các chức năng của mình.

Có rất nhiều phương pháp hỗ trợ gan giải độc và thanh lọc cơ thể. Trong đó uống nhiều nước lọc có lẽ là giải pháp đơn giản nhất nhưng rất hiệu quả và đặc biệt giá thành thấp, tiết kiệm chi phí trong chăm sóc và bảo vệ gan.

Nước chiếm một phần rất lớn trong cơ thể chúng ta và rất cần thiết cho sự tồn tại của con người. Nước đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của toàn bộ cơ thể nói chung và cho sự vận hành bình thường của gan nói riêng. Nước cần thiết cho quá trình vận chuyển dinh dưỡng khắp cơ thể, do đó nếu không được cung cấp đủ nước, cơ thể có nguy cơ mất nước, gây ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm các vấn đề về suy giảm chức năng gan.

Nước giúp gan vận chuyển các chất độc hại thông qua hệ thống tế bào và đẩy chúng ra khỏi cơ thể. Uống nhiều nước thúc đẩy các quá trình trao đổi chất và bài tiết chất thải, nước loại bỏ các chất độc và làm sạch các mô gan, từ đó làm giảm các tổn thương gan do chất chuyển hóa và độc tố gây ra.

Không những thế, uống nhiều nước còn có thể hỗ trợ làm sạch thận trong quá trình giải độc gan để gan chỉ tập trung vào việc chuyển hóa các chất thải của nó.

Ngoài ra, uống nước còn là biện pháp đơn giản giúp đường ruột hoạt động hiệu quả hơn và làm giảm các bệnh lý về đường tiêu hóa.

Các chuyên gia tin rằng có những thời điểm nhất định trong ngày là thời gian lý tưởng để cung cấp nước cho cơ thể bao gồm buổi sáng sau khi thức dậy, giúp kích hoạt các cơ quan nội tạng và thải độc tích tụ trong cơ thể hiệu quả. Uống nước trước bữa ăn để tránh tình trạng ăn nhiều, nạp quá nhiều chất trong bữa ăn, có thể là nguyên nhân gây béo phì và gan nhiễm mỡ. Uống nước trước và sau khi hoạt động thể chất để bảo vệ cơ thể khỏi tình trạng mất nước, đồng thời giúp gan khỏi xử lý lượng độc tố tồn đọng trong cơ thể và uống một lượng vừa phải nước một khoảng thời gian trước khi ngủ để cung cấp đủ nước cần thiết cho hoạt động giải độc của cơ thể trong lúc ngủ.

Như vậy, uống một cốc nước sau khi thức dậy, trước bữa ăn, trước và sau khi luyện tập thể thao và trước khi ngủ sẽ cung cấp cho cơ thể lượng nước tối ưu, đồng thời giữ cho gan luôn khỏe mạnh.

Xem thêm :

8 điều mà người tuổi trung niên nên chấm dứt để có cuộc sống an nhàn, hạnh phúc

Những người bước vào tuổi trung niên nhất định phải đọc hết. Hãy ghi nhớ thật kỹ, những điều đơn giản nhưng hàm ý thâm sâu mà từng câu từng chữ đều thật thấm thía.

1. Đừng mãi chìm đắm trong những hồi ức

Quá khứ vốn là quá khứ, dù vui hay buồn thì nó cũng đã qua rồi. Đến tuổi trung niên này rồi thì còn tiếc hay hoài niệm nhớ thương gì quá khứ.

Cuộc sống hiện tại và tương lai mới là quan trọng, xã hội và cuộc sống ngày càng tốt, cũng có tiền tiêu, tiền tích lũy, có thời gian nhàn rỗi để làm những việc mình thích.

Vậy nên, các bậc trung niên đừng nhất mực chìm đắm trong những hồi ức quá khứ, hãy lạc quan, nhìn về tương lai, dù sao chúng ta cũng đã có 20 năm hoàng kim trong cuộc đời rồi.

Ảnh minh họa

2. Hãy ngưng việc bực mình

Bực mình và oán trách người khác chỉ càng làm cho tâm tình mình thêm bất an, bất ổn… gây mệt mỏithêm. Vậy sao chúng ta không buông bỏ đi, cuộc sống vốn mong manh không biết ngày mai ra sao, vậy sao chúng ta cứ phải ôm mãi những bực mình vào thân cho mệt người?

Những bồng bột của tuổi trẻ đã qua rồi. Đến tuổi trung niên tự bản thân mỗi người cũng già dặn, chín chắn và điềm đạm đi nhiều. Con cái cũng đã trưởng thành rồi, đã có cách nghĩ cho riêng mình rồi, và chúng ta cũng không giống như trước đây. Vậy nên cứ thoải mái mà sống thôi!

3. Hãy thôi phàn nàn, oán trách

Tục ngữ có câu: Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mỗi người đều có lúc có phiền não, có khi cũng muốn cùng người khác thổ lộ hết. Điều này có thể lý giải, nhưng phải chú ý không nên phàn nàn nhiều quá.

Nếu như bạn bè luôn phàn nàn với bạn về một việc, mỗi ngày đều đang truyền đi những năng lượng trong lời nói, tin rằng bạn sẽ không muốn có một người bạn như vậy.

4. Đừng ràng buộc bất kì ai

Con cái cũng lớn rồi, chúng có cuộc sống của chúng, tuổi trẻ có những cách nhìn, cách sống, ước mơ hoài bão riêng… là bậc cha mẹ không thể suốt ngày bó buộc chúng vào khuôn khổ theo mình.

Đừng nghĩ đến việc con cái suốt ngày phải ở bên cạnh, hay buộc chúng phải sống cùng, phải có trách nhiệm phụng dưỡng, nghe lời mình… nếu chúng không làm được những điều này cho mình thì tự coi là mình bất hạnh, là cô đơn.

Cho dù là ở cùng với con cái, cuối cùng thì cũng là hai vợ chồng già sống với nhau, đều muốn làm được độc lập về tinh thần và không muốn suốt ngày sinh hoạt quẩn quanh trong nhà từ sáng đến tối.

5. Hãy ra khỏi nhà và tìm thú vui, đừng lãng phí thời gian

Cuộc sống vốn mong manh, làm việc cả một đời, thời gian không còn nhiều. Đây là thời điểm thích hợp nhất để cho người ở độ tuổi trung niên tự do tự tại làm, hay tìm những niềm vui, sở thích của mình. Người già phần đông muốn đi đây đi đó, nên có bằng hữu xung quanh, có một số thú vui tao nhã, như vậy cuộc sống mới thêm phần phong phú.

Thời gian không đợi người, chúng ta càng không nên lãng phí thời gian. Muốn làm cái gì thì hãy làm, muốn mua gì thì hãy mua, muốn ăn gì thì hãy ăn. Đừng nói là: “Hãy đợi sau này”, “Đợi khi có thời gian”, “Đợi qua mấy hôm nữa”…

Ảnh minh họa

6. Hãy làm tốt việc của mình, đừng nhúng tay vào việc của người khác

Đến tuổi trung niên đa phần mọi người đã khá thấu hiểu sự đời, nhìn mọi việc rõ ràng hơn, sẽ tự thấy những việc mình nên và không nên, cũng như bỏ qua.

Hãy cho con cái có không gian riêng của chúng, cho chúng tự trưởng thành, tự có trách nhiêm với bản thân và gia đình của chúng. Cũng đừng tham gia vào việc nuôi dạy cháu nội hay cháu ngoại làm gì, hãy để chúng lo cho con cái của chúng và tự chúng có trách nhiệm nuôi dạy con cái.

Cũng không nên quá can thiệp nhúng tay vào chuyện nọ chuyện kia của họ hàng, làng xóm, chuyện thiên hạ… mà hãy tự biết cách chăm sóc bản thân cho mình luôn khỏe mạnh, vui vẻ…

7. Bớt càm ràm, bớt nói nhiều

Người ta thường nói càng nhiều tuổi càng “lắm điều” nói nhiều, hỏi nhiều, khó tính, hay càm ràm, nói dông dài… nên người trẻ rất sợ những người như thế này.

Chính vì vậy, người trẻ, hay con cháu… càng ngày càng có xu hướng không muốn sống với người lớn tuổi, người già có lẽ chính vì điều này.

8. Hãy thoải mái hơn trong chi tiêu

Cả một đời tuổi trẻ tiết kiệm, tích lũy tiền bạc, của cải. Khi có tuổi hãy tự cho mình được tiêu tiền, chi tiêu thoải mái hơn.

Đến tuổi này rồi hãy tự đối đãi với bản thân mình tốt một chút. Trong phạm vi năng lực của mình, đừng quá quan tâm một bộ y phục bao nhiêu tiền, một món ăn bao nhiêu tiền, muốn mua, muốn ăn thì ứ chi thôi!

Xem thêm

Bí quyết dưỡng gan siêu rẻ nhưng lại rất hiệu quả

Gan là cơ quan nội tạng rất quan trọng, gan nhận nhiệm vụ phân loại và đào thải độc tố, duy trì sức khỏe của cơ thể.

Tầm quan trọng của gan đối với sức khỏe thể hiện ở hơn 500 chức năng sinh học khác nhau và sự có mặt trong hầu hết các quá trình chuyển hóa diễn ra trong cơ thể. Những hoạt động duy trì sự sinh tồn mà gan tham gia gồm có:

– Tạo ra mật giúp tiêu hóa thức ăn, chuyển hóa chất dinh dưỡng từ thức ăn thành năng lượng cung cấp cho cơ thể, điều chỉnh lượng chất béo, vitamin, khoáng chất vi lượng và chất đường mà cơ thể cần.

– Sản xuất các chất cần cho hoạt động của não, tủy sống, sản xuất và bài tiết cholesterol, kiểm soát sự đông máu.

– Sản xuất ra các yếu tố miễn dịch và loại bỏ vi khuẩn, giúp cơ thể tạo ra sức đề kháng chống lại nhiễm trùng.

– Lưu trữ các chất quan trọng có thể nuôi sống cơ thể để cung cấp lại cho cơ thể vào những thời điểm cần thiết.

– Giải độc cơ thể bằng cách bài tiết các chất độc hại ra khỏi cơ thể.

Chính vì những vai trò quan trọng này, gan phải luôn khỏe mạnh để đảm bảo thực hiện tốt các chức năng sinh học cần thiết cho hoạt động của cơ thể. Tuy nhiên, do phải làm việc liên tục và thường xuyên tiếp xúc với nhiều chất độc hại nên gan rất dễ bị tổn thương nếu chúng ta không chăm sóc gan đúng cách. Sẽ rất nguy hiểm nếu độc tố cơ thể tích tụ lại nhiều trong các tế bào gan, khiến gan quá tải, ngộ độc và gây bệnh gan. Do vậy, luôn cần chú ý làm sạch gan, giải độc gan, giúp gan thực hiện tốt các chức năng của mình.

Có rất nhiều phương pháp hỗ trợ gan giải độc và thanh lọc cơ thể. Trong đó uống nhiều nước lọc có lẽ là giải pháp đơn giản nhất nhưng rất hiệu quả và đặc biệt giá thành thấp, tiết kiệm chi phí trong chăm sóc và bảo vệ gan.

Nước chiếm một phần rất lớn trong cơ thể chúng ta và rất cần thiết cho sự tồn tại của con người. Nước đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của toàn bộ cơ thể nói chung và cho sự vận hành bình thường của gan nói riêng. Nước cần thiết cho quá trình vận chuyển dinh dưỡng khắp cơ thể, do đó nếu không được cung cấp đủ nước, cơ thể có nguy cơ mất nước, gây ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm các vấn đề về suy giảm chức năng gan.

Nước giúp gan vận chuyển các chất độc hại thông qua hệ thống tế bào và đẩy chúng ra khỏi cơ thể. Uống nhiều nước thúc đẩy các quá trình trao đổi chất và bài tiết chất thải, nước loại bỏ các chất độc và làm sạch các mô gan, từ đó làm giảm các tổn thương gan do chất chuyển hóa và độc tố gây ra.

Không những thế, uống nhiều nước còn có thể hỗ trợ làm sạch thận trong quá trình giải độc gan để gan chỉ tập trung vào việc chuyển hóa các chất thải của nó.

Ngoài ra, uống nước còn là biện pháp đơn giản giúp đường ruột hoạt động hiệu quả hơn và làm giảm các bệnh lý về đường tiêu hóa.

Các chuyên gia tin rằng có những thời điểm nhất định trong ngày là thời gian lý tưởng để cung cấp nước cho cơ thể bao gồm buổi sáng sau khi thức dậy, giúp kích hoạt các cơ quan nội tạng và thải độc tích tụ trong cơ thể hiệu quả. Uống nước trước bữa ăn để tránh tình trạng ăn nhiều, nạp quá nhiều chất trong bữa ăn, có thể là nguyên nhân gây béo phì và gan nhiễm mỡ. Uống nước trước và sau khi hoạt động thể chất để bảo vệ cơ thể khỏi tình trạng mất nước, đồng thời giúp gan khỏi xử lý lượng độc tố tồn đọng trong cơ thể và uống một lượng vừa phải nước một khoảng thời gian trước khi ngủ để cung cấp đủ nước cần thiết cho hoạt động giải độc của cơ thể trong lúc ngủ.

Như vậy, uống một cốc nước sau khi thức dậy, trước bữa ăn, trước và sau khi luyện tập thể thao và trước khi ngủ sẽ cung cấp cho cơ thể lượng nước tối ưu, đồng thời giữ cho gan luôn khỏe mạnh.

Xem thêm :

8 điều mà người tuổi trung niên nên chấm dứt để có cuộc sống an nhàn, hạnh phúc

Những người bước vào tuổi trung niên nhất định phải đọc hết. Hãy ghi nhớ thật kỹ, những điều đơn giản nhưng hàm ý thâm sâu mà từng câu từng chữ đều thật thấm thía.

1. Đừng mãi chìm đắm trong những hồi ức

Quá khứ vốn là quá khứ, dù vui hay buồn thì nó cũng đã qua rồi. Đến tuổi trung niên này rồi thì còn tiếc hay hoài niệm nhớ thương gì quá khứ.

Cuộc sống hiện tại và tương lai mới là quan trọng, xã hội và cuộc sống ngày càng tốt, cũng có tiền tiêu, tiền tích lũy, có thời gian nhàn rỗi để làm những việc mình thích.

Vậy nên, các bậc trung niên đừng nhất mực chìm đắm trong những hồi ức quá khứ, hãy lạc quan, nhìn về tương lai, dù sao chúng ta cũng đã có 20 năm hoàng kim trong cuộc đời rồi.

Ảnh minh họa

2. Hãy ngưng việc bực mình

Bực mình và oán trách người khác chỉ càng làm cho tâm tình mình thêm bất an, bất ổn… gây mệt mỏithêm. Vậy sao chúng ta không buông bỏ đi, cuộc sống vốn mong manh không biết ngày mai ra sao, vậy sao chúng ta cứ phải ôm mãi những bực mình vào thân cho mệt người?

Những bồng bột của tuổi trẻ đã qua rồi. Đến tuổi trung niên tự bản thân mỗi người cũng già dặn, chín chắn và điềm đạm đi nhiều. Con cái cũng đã trưởng thành rồi, đã có cách nghĩ cho riêng mình rồi, và chúng ta cũng không giống như trước đây. Vậy nên cứ thoải mái mà sống thôi!

3. Hãy thôi phàn nàn, oán trách

Tục ngữ có câu: Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mỗi người đều có lúc có phiền não, có khi cũng muốn cùng người khác thổ lộ hết. Điều này có thể lý giải, nhưng phải chú ý không nên phàn nàn nhiều quá.

Nếu như bạn bè luôn phàn nàn với bạn về một việc, mỗi ngày đều đang truyền đi những năng lượng trong lời nói, tin rằng bạn sẽ không muốn có một người bạn như vậy.

4. Đừng ràng buộc bất kì ai

Con cái cũng lớn rồi, chúng có cuộc sống của chúng, tuổi trẻ có những cách nhìn, cách sống, ước mơ hoài bão riêng… là bậc cha mẹ không thể suốt ngày bó buộc chúng vào khuôn khổ theo mình.

Đừng nghĩ đến việc con cái suốt ngày phải ở bên cạnh, hay buộc chúng phải sống cùng, phải có trách nhiệm phụng dưỡng, nghe lời mình… nếu chúng không làm được những điều này cho mình thì tự coi là mình bất hạnh, là cô đơn.

Cho dù là ở cùng với con cái, cuối cùng thì cũng là hai vợ chồng già sống với nhau, đều muốn làm được độc lập về tinh thần và không muốn suốt ngày sinh hoạt quẩn quanh trong nhà từ sáng đến tối.

5. Hãy ra khỏi nhà và tìm thú vui, đừng lãng phí thời gian

Cuộc sống vốn mong manh, làm việc cả một đời, thời gian không còn nhiều. Đây là thời điểm thích hợp nhất để cho người ở độ tuổi trung niên tự do tự tại làm, hay tìm những niềm vui, sở thích của mình. Người già phần đông muốn đi đây đi đó, nên có bằng hữu xung quanh, có một số thú vui tao nhã, như vậy cuộc sống mới thêm phần phong phú.

Thời gian không đợi người, chúng ta càng không nên lãng phí thời gian. Muốn làm cái gì thì hãy làm, muốn mua gì thì hãy mua, muốn ăn gì thì hãy ăn. Đừng nói là: “Hãy đợi sau này”, “Đợi khi có thời gian”, “Đợi qua mấy hôm nữa”…

Ảnh minh họa

6. Hãy làm tốt việc của mình, đừng nhúng tay vào việc của người khác

Đến tuổi trung niên đa phần mọi người đã khá thấu hiểu sự đời, nhìn mọi việc rõ ràng hơn, sẽ tự thấy những việc mình nên và không nên, cũng như bỏ qua.

Hãy cho con cái có không gian riêng của chúng, cho chúng tự trưởng thành, tự có trách nhiêm với bản thân và gia đình của chúng. Cũng đừng tham gia vào việc nuôi dạy cháu nội hay cháu ngoại làm gì, hãy để chúng lo cho con cái của chúng và tự chúng có trách nhiệm nuôi dạy con cái.

Cũng không nên quá can thiệp nhúng tay vào chuyện nọ chuyện kia của họ hàng, làng xóm, chuyện thiên hạ… mà hãy tự biết cách chăm sóc bản thân cho mình luôn khỏe mạnh, vui vẻ…

7. Bớt càm ràm, bớt nói nhiều

Người ta thường nói càng nhiều tuổi càng “lắm điều” nói nhiều, hỏi nhiều, khó tính, hay càm ràm, nói dông dài… nên người trẻ rất sợ những người như thế này.

Chính vì vậy, người trẻ, hay con cháu… càng ngày càng có xu hướng không muốn sống với người lớn tuổi, người già có lẽ chính vì điều này.

8. Hãy thoải mái hơn trong chi tiêu

Cả một đời tuổi trẻ tiết kiệm, tích lũy tiền bạc, của cải. Khi có tuổi hãy tự cho mình được tiêu tiền, chi tiêu thoải mái hơn.

Đến tuổi này rồi hãy tự đối đãi với bản thân mình tốt một chút. Trong phạm vi năng lực của mình, đừng quá quan tâm một bộ y phục bao nhiêu tiền, một món ăn bao nhiêu tiền, muốn mua, muốn ăn thì ứ chi thôi!

Xem thêm

Bí quyết dưỡng gan siêu rẻ nhưng lại rất hiệu quả

Gan là cơ quan nội tạng rất quan trọng, gan nhận nhiệm vụ phân loại và đào thải độc tố, duy trì sức khỏe của cơ thể.

Tầm quan trọng của gan đối với sức khỏe thể hiện ở hơn 500 chức năng sinh học khác nhau và sự có mặt trong hầu hết các quá trình chuyển hóa diễn ra trong cơ thể. Những hoạt động duy trì sự sinh tồn mà gan tham gia gồm có:

– Tạo ra mật giúp tiêu hóa thức ăn, chuyển hóa chất dinh dưỡng từ thức ăn thành năng lượng cung cấp cho cơ thể, điều chỉnh lượng chất béo, vitamin, khoáng chất vi lượng và chất đường mà cơ thể cần.

– Sản xuất các chất cần cho hoạt động của não, tủy sống, sản xuất và bài tiết cholesterol, kiểm soát sự đông máu.

– Sản xuất ra các yếu tố miễn dịch và loại bỏ vi khuẩn, giúp cơ thể tạo ra sức đề kháng chống lại nhiễm trùng.

– Lưu trữ các chất quan trọng có thể nuôi sống cơ thể để cung cấp lại cho cơ thể vào những thời điểm cần thiết.

– Giải độc cơ thể bằng cách bài tiết các chất độc hại ra khỏi cơ thể.

Chính vì những vai trò quan trọng này, gan phải luôn khỏe mạnh để đảm bảo thực hiện tốt các chức năng sinh học cần thiết cho hoạt động của cơ thể. Tuy nhiên, do phải làm việc liên tục và thường xuyên tiếp xúc với nhiều chất độc hại nên gan rất dễ bị tổn thương nếu chúng ta không chăm sóc gan đúng cách. Sẽ rất nguy hiểm nếu độc tố cơ thể tích tụ lại nhiều trong các tế bào gan, khiến gan quá tải, ngộ độc và gây bệnh gan. Do vậy, luôn cần chú ý làm sạch gan, giải độc gan, giúp gan thực hiện tốt các chức năng của mình.

Có rất nhiều phương pháp hỗ trợ gan giải độc và thanh lọc cơ thể. Trong đó uống nhiều nước lọc có lẽ là giải pháp đơn giản nhất nhưng rất hiệu quả và đặc biệt giá thành thấp, tiết kiệm chi phí trong chăm sóc và bảo vệ gan.

Nước chiếm một phần rất lớn trong cơ thể chúng ta và rất cần thiết cho sự tồn tại của con người. Nước đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của toàn bộ cơ thể nói chung và cho sự vận hành bình thường của gan nói riêng. Nước cần thiết cho quá trình vận chuyển dinh dưỡng khắp cơ thể, do đó nếu không được cung cấp đủ nước, cơ thể có nguy cơ mất nước, gây ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm các vấn đề về suy giảm chức năng gan.

Nước giúp gan vận chuyển các chất độc hại thông qua hệ thống tế bào và đẩy chúng ra khỏi cơ thể. Uống nhiều nước thúc đẩy các quá trình trao đổi chất và bài tiết chất thải, nước loại bỏ các chất độc và làm sạch các mô gan, từ đó làm giảm các tổn thương gan do chất chuyển hóa và độc tố gây ra.

Không những thế, uống nhiều nước còn có thể hỗ trợ làm sạch thận trong quá trình giải độc gan để gan chỉ tập trung vào việc chuyển hóa các chất thải của nó.

Ngoài ra, uống nước còn là biện pháp đơn giản giúp đường ruột hoạt động hiệu quả hơn và làm giảm các bệnh lý về đường tiêu hóa.

Các chuyên gia tin rằng có những thời điểm nhất định trong ngày là thời gian lý tưởng để cung cấp nước cho cơ thể bao gồm buổi sáng sau khi thức dậy, giúp kích hoạt các cơ quan nội tạng và thải độc tích tụ trong cơ thể hiệu quả. Uống nước trước bữa ăn để tránh tình trạng ăn nhiều, nạp quá nhiều chất trong bữa ăn, có thể là nguyên nhân gây béo phì và gan nhiễm mỡ. Uống nước trước và sau khi hoạt động thể chất để bảo vệ cơ thể khỏi tình trạng mất nước, đồng thời giúp gan khỏi xử lý lượng độc tố tồn đọng trong cơ thể và uống một lượng vừa phải nước một khoảng thời gian trước khi ngủ để cung cấp đủ nước cần thiết cho hoạt động giải độc của cơ thể trong lúc ngủ.

Như vậy, uống một cốc nước sau khi thức dậy, trước bữa ăn, trước và sau khi luyện tập thể thao và trước khi ngủ sẽ cung cấp cho cơ thể lượng nước tối ưu, đồng thời giữ cho gan luôn khỏe mạnh.

Xem thêm :

8 điều mà người tuổi trung niên nên chấm dứt để có cuộc sống an nhàn, hạnh phúc

Những người bước vào tuổi trung niên nhất định phải đọc hết. Hãy ghi nhớ thật kỹ, những điều đơn giản nhưng hàm ý thâm sâu mà từng câu từng chữ đều thật thấm thía.

1. Đừng mãi chìm đắm trong những hồi ức

Quá khứ vốn là quá khứ, dù vui hay buồn thì nó cũng đã qua rồi. Đến tuổi trung niên này rồi thì còn tiếc hay hoài niệm nhớ thương gì quá khứ.

Cuộc sống hiện tại và tương lai mới là quan trọng, xã hội và cuộc sống ngày càng tốt, cũng có tiền tiêu, tiền tích lũy, có thời gian nhàn rỗi để làm những việc mình thích.

Vậy nên, các bậc trung niên đừng nhất mực chìm đắm trong những hồi ức quá khứ, hãy lạc quan, nhìn về tương lai, dù sao chúng ta cũng đã có 20 năm hoàng kim trong cuộc đời rồi.

Ảnh minh họa

2. Hãy ngưng việc bực mình

Bực mình và oán trách người khác chỉ càng làm cho tâm tình mình thêm bất an, bất ổn… gây mệt mỏithêm. Vậy sao chúng ta không buông bỏ đi, cuộc sống vốn mong manh không biết ngày mai ra sao, vậy sao chúng ta cứ phải ôm mãi những bực mình vào thân cho mệt người?

Những bồng bột của tuổi trẻ đã qua rồi. Đến tuổi trung niên tự bản thân mỗi người cũng già dặn, chín chắn và điềm đạm đi nhiều. Con cái cũng đã trưởng thành rồi, đã có cách nghĩ cho riêng mình rồi, và chúng ta cũng không giống như trước đây. Vậy nên cứ thoải mái mà sống thôi!

3. Hãy thôi phàn nàn, oán trách

Tục ngữ có câu: Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mỗi người đều có lúc có phiền não, có khi cũng muốn cùng người khác thổ lộ hết. Điều này có thể lý giải, nhưng phải chú ý không nên phàn nàn nhiều quá.

Nếu như bạn bè luôn phàn nàn với bạn về một việc, mỗi ngày đều đang truyền đi những năng lượng trong lời nói, tin rằng bạn sẽ không muốn có một người bạn như vậy.

4. Đừng ràng buộc bất kì ai

Con cái cũng lớn rồi, chúng có cuộc sống của chúng, tuổi trẻ có những cách nhìn, cách sống, ước mơ hoài bão riêng… là bậc cha mẹ không thể suốt ngày bó buộc chúng vào khuôn khổ theo mình.

Đừng nghĩ đến việc con cái suốt ngày phải ở bên cạnh, hay buộc chúng phải sống cùng, phải có trách nhiệm phụng dưỡng, nghe lời mình… nếu chúng không làm được những điều này cho mình thì tự coi là mình bất hạnh, là cô đơn.

Cho dù là ở cùng với con cái, cuối cùng thì cũng là hai vợ chồng già sống với nhau, đều muốn làm được độc lập về tinh thần và không muốn suốt ngày sinh hoạt quẩn quanh trong nhà từ sáng đến tối.

5. Hãy ra khỏi nhà và tìm thú vui, đừng lãng phí thời gian

Cuộc sống vốn mong manh, làm việc cả một đời, thời gian không còn nhiều. Đây là thời điểm thích hợp nhất để cho người ở độ tuổi trung niên tự do tự tại làm, hay tìm những niềm vui, sở thích của mình. Người già phần đông muốn đi đây đi đó, nên có bằng hữu xung quanh, có một số thú vui tao nhã, như vậy cuộc sống mới thêm phần phong phú.

Thời gian không đợi người, chúng ta càng không nên lãng phí thời gian. Muốn làm cái gì thì hãy làm, muốn mua gì thì hãy mua, muốn ăn gì thì hãy ăn. Đừng nói là: “Hãy đợi sau này”, “Đợi khi có thời gian”, “Đợi qua mấy hôm nữa”…

Ảnh minh họa

6. Hãy làm tốt việc của mình, đừng nhúng tay vào việc của người khác

Đến tuổi trung niên đa phần mọi người đã khá thấu hiểu sự đời, nhìn mọi việc rõ ràng hơn, sẽ tự thấy những việc mình nên và không nên, cũng như bỏ qua.

Hãy cho con cái có không gian riêng của chúng, cho chúng tự trưởng thành, tự có trách nhiêm với bản thân và gia đình của chúng. Cũng đừng tham gia vào việc nuôi dạy cháu nội hay cháu ngoại làm gì, hãy để chúng lo cho con cái của chúng và tự chúng có trách nhiệm nuôi dạy con cái.

Cũng không nên quá can thiệp nhúng tay vào chuyện nọ chuyện kia của họ hàng, làng xóm, chuyện thiên hạ… mà hãy tự biết cách chăm sóc bản thân cho mình luôn khỏe mạnh, vui vẻ…

7. Bớt càm ràm, bớt nói nhiều

Người ta thường nói càng nhiều tuổi càng “lắm điều” nói nhiều, hỏi nhiều, khó tính, hay càm ràm, nói dông dài… nên người trẻ rất sợ những người như thế này.

Chính vì vậy, người trẻ, hay con cháu… càng ngày càng có xu hướng không muốn sống với người lớn tuổi, người già có lẽ chính vì điều này.

8. Hãy thoải mái hơn trong chi tiêu

Cả một đời tuổi trẻ tiết kiệm, tích lũy tiền bạc, của cải. Khi có tuổi hãy tự cho mình được tiêu tiền, chi tiêu thoải mái hơn.

Đến tuổi này rồi hãy tự đối đãi với bản thân mình tốt một chút. Trong phạm vi năng lực của mình, đừng quá quan tâm một bộ y phục bao nhiêu tiền, một món ăn bao nhiêu tiền, muốn mua, muốn ăn thì ứ chi thôi!

Xem thêm

Bí quyết dưỡng gan siêu rẻ nhưng lại rất hiệu quả

Gan là cơ quan nội tạng rất quan trọng, gan nhận nhiệm vụ phân loại và đào thải độc tố, duy trì sức khỏe của cơ thể.

Tầm quan trọng của gan đối với sức khỏe thể hiện ở hơn 500 chức năng sinh học khác nhau và sự có mặt trong hầu hết các quá trình chuyển hóa diễn ra trong cơ thể. Những hoạt động duy trì sự sinh tồn mà gan tham gia gồm có:

– Tạo ra mật giúp tiêu hóa thức ăn, chuyển hóa chất dinh dưỡng từ thức ăn thành năng lượng cung cấp cho cơ thể, điều chỉnh lượng chất béo, vitamin, khoáng chất vi lượng và chất đường mà cơ thể cần.

– Sản xuất các chất cần cho hoạt động của não, tủy sống, sản xuất và bài tiết cholesterol, kiểm soát sự đông máu.

– Sản xuất ra các yếu tố miễn dịch và loại bỏ vi khuẩn, giúp cơ thể tạo ra sức đề kháng chống lại nhiễm trùng.

– Lưu trữ các chất quan trọng có thể nuôi sống cơ thể để cung cấp lại cho cơ thể vào những thời điểm cần thiết.

– Giải độc cơ thể bằng cách bài tiết các chất độc hại ra khỏi cơ thể.

Chính vì những vai trò quan trọng này, gan phải luôn khỏe mạnh để đảm bảo thực hiện tốt các chức năng sinh học cần thiết cho hoạt động của cơ thể. Tuy nhiên, do phải làm việc liên tục và thường xuyên tiếp xúc với nhiều chất độc hại nên gan rất dễ bị tổn thương nếu chúng ta không chăm sóc gan đúng cách. Sẽ rất nguy hiểm nếu độc tố cơ thể tích tụ lại nhiều trong các tế bào gan, khiến gan quá tải, ngộ độc và gây bệnh gan. Do vậy, luôn cần chú ý làm sạch gan, giải độc gan, giúp gan thực hiện tốt các chức năng của mình.

Có rất nhiều phương pháp hỗ trợ gan giải độc và thanh lọc cơ thể. Trong đó uống nhiều nước lọc có lẽ là giải pháp đơn giản nhất nhưng rất hiệu quả và đặc biệt giá thành thấp, tiết kiệm chi phí trong chăm sóc và bảo vệ gan.

Nước chiếm một phần rất lớn trong cơ thể chúng ta và rất cần thiết cho sự tồn tại của con người. Nước đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của toàn bộ cơ thể nói chung và cho sự vận hành bình thường của gan nói riêng. Nước cần thiết cho quá trình vận chuyển dinh dưỡng khắp cơ thể, do đó nếu không được cung cấp đủ nước, cơ thể có nguy cơ mất nước, gây ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm các vấn đề về suy giảm chức năng gan.

Nước giúp gan vận chuyển các chất độc hại thông qua hệ thống tế bào và đẩy chúng ra khỏi cơ thể. Uống nhiều nước thúc đẩy các quá trình trao đổi chất và bài tiết chất thải, nước loại bỏ các chất độc và làm sạch các mô gan, từ đó làm giảm các tổn thương gan do chất chuyển hóa và độc tố gây ra.

Không những thế, uống nhiều nước còn có thể hỗ trợ làm sạch thận trong quá trình giải độc gan để gan chỉ tập trung vào việc chuyển hóa các chất thải của nó.

Ngoài ra, uống nước còn là biện pháp đơn giản giúp đường ruột hoạt động hiệu quả hơn và làm giảm các bệnh lý về đường tiêu hóa.

Các chuyên gia tin rằng có những thời điểm nhất định trong ngày là thời gian lý tưởng để cung cấp nước cho cơ thể bao gồm buổi sáng sau khi thức dậy, giúp kích hoạt các cơ quan nội tạng và thải độc tích tụ trong cơ thể hiệu quả. Uống nước trước bữa ăn để tránh tình trạng ăn nhiều, nạp quá nhiều chất trong bữa ăn, có thể là nguyên nhân gây béo phì và gan nhiễm mỡ. Uống nước trước và sau khi hoạt động thể chất để bảo vệ cơ thể khỏi tình trạng mất nước, đồng thời giúp gan khỏi xử lý lượng độc tố tồn đọng trong cơ thể và uống một lượng vừa phải nước một khoảng thời gian trước khi ngủ để cung cấp đủ nước cần thiết cho hoạt động giải độc của cơ thể trong lúc ngủ.

Như vậy, uống một cốc nước sau khi thức dậy, trước bữa ăn, trước và sau khi luyện tập thể thao và trước khi ngủ sẽ cung cấp cho cơ thể lượng nước tối ưu, đồng thời giữ cho gan luôn khỏe mạnh.